اخبار

معرفی دانشجویان نمونه و شایسته تقدیر و دانشجویان برگزیده در المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۳۹۶ دانشگاه تهران

معرفی دانشجویان نمونه وشایسته تقدیرودانشجویان برگزیده درالمپیادعلمی دانشجویی سال۱۳۹۶ دانشگاه تهران

به منظور تجلیل از این عزیزان مراسمی در تاریخ چهارشنبه ۰۴/‏۱۱/‏۹۶ ساعت ۱۷-۱۹ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران؛ برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب