راه اندازی سینی معیار

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۸ کد : ۳۷۳۴ خبری
تعداد بازدید:۱۱۳۹۲

به اطلاع دانشجویان می‌رساند از ابتدای سال ۱۳۹۸، سینی معیار در سلف سرویس غذاخوری قابل مشاهده می‌باشد.
در صورت عدم مشاهده سینی معیار موضوع را به مسئول سلف سرویس دانشکده / پردیس اطلاع دهید در غیر اینصورت از طریق بخش انتقادات / پیشنهادات موجود در سامانه تغذیه اعلام نمائید.
سینی معیار: نشان دهنده نوع غذای اول و دوم همان روز، کنار غذا و دسر مطایق برنامه غذایی بارگذاری شده در سامانه تغذیه و همچنین کمیت غذا (از لحاظ حجم، اندازه و تعداد) جهت ارائه به دانشجو می‌باشد.