راهنمای واگذاری غذای رزرو شده

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۰ کد : ۳۵۴۹ خبری
تعداد بازدید:۲۶

به منظور کاهش آمار غذای مازاد دانشگاه‌ها، جلوگیری از اصراف و جریمه دانشجویان بابت نخوردن غذای رزرو شده، قابلیت فروش غذا توسط خود دانشجو به عنوان غذای آزاد، طراحی و پیاده سازی گردیده است. فرایند کلی قابلیت مذکور به این شکل است که دانشجو پس از رزرو غذا در صورتی که در مدت زمان مقرر شده از سوی دانشگاه به جهت لغو رزرو خود اقدام نکند، طی سازوکاری، غذای رزرو شده خود را به دانشجوی دیگری که نتوانسته است در زمان قانونی رزرو غذای خود را انجام دهد انتقال می‌دهد.