سامانه تغذيه دانشگاه تهران  
منوی کاربر
تماس با ما
راهنما
ورود
 
 
 
 

04 شهریور 1395

راهنمای جامع سیستم

راهنمای رزرو سیستم

راهنمای استفاده از سامانه موبایل 2020


با توجه به اینکه رزرو غذا در رستوران پرشیکا و عدم استفاده از آن توسط دانشجویان، دانشگاه را متحمل هزینه ناخواسته می کند لذا از اول ماه مبارک رمضان مبلغ 1000 تومان در زمان رزرو از حساب دانشجو کسر و این مبلغ در فاکتور رستوران منظور خواهد شد

توزیع و تهیه نان بدون جوش شیرین برای اولین بار در کشور در خوابگاههای دانشگاه تهرانراه اندازی کانال تغذیه اداره کل امور دانشچویی دانشگاه تهران nutritionut@
راه اندازی کانال اداره خدمات دانشجویی دانشگاه تهران studentaffairsut@


با توجه به اینکه رزرو غذا در رستوران سلف خانگی خوابگاه فاطمیه و عدم استفاده از آن توسط دانشجویان، دانشگاه را متحمل هزینه ناخواسته می کند لذا مبلغ 1000 تومان در زمان رزرو از حساب دانشجو کسر و این مبلغ در فاکتور رستوران غذای خانگی آراز منظور خواهد شد