اطلاعیه

سامانه جدید تغذیه دانشگاه تهران، تحت دامنه و قالبی جدید راه‌اندازی گردید.

از این پس دانشجویان عزیز قادر خواهند بود که برنامه غذایی خود را در سامانه جدید رزرو نمایند. لازم به ذکر است که به دلیل مهاجرت به سامانه جدید، احتمال بروز برخی مشکلات وجود داشته که پیشاپیش از صبر و حوصله شما در مواجه با مشکلات احتمالی نهایت سپاس را داریم.

 

 

راهنمای سامانه جدید تغذیه

راهنمای استفاده از هم‌گروهی در سامانه جدید تغذیه