سامانه تغذيه دانشگاه تهران  
دانشجویان محترم توجه بفرمایند, در خصوص مشکلات و کارهای سایت تغذیه به کارشناس و یا اپراتور اتوماسیون تغذیه مستقر در دانشکده ها و سلف سرویس ها مراجعه کنند            دانشجویان عزیز توجه داشته باشند, در صورت انجام افزایش اعتبار و کسر مبلغ از حساب و عدم شارژ در سیستم تغذیه با در دست داشتن پرینت حساب بانکی به مسئول تغذیه و یا اپراتور اتوماسیون تغذیه مستقر در دانشکده یا سلف سرویس مراجعه کنند            
منوی کاربر
تماس با ما
راهنما
ورود
 
 
 
 

27 فروردين 1393

تماس با ما

دانشجویان محترم توجه بفرمایند, در خصوص مشکلات و کارهای سایت تغذیه به کارشناس و یا اپراتور اتوماسیون تغذیه مستقر در دانشکده ها و سلف سرویس ها مراجعه کنند